Ulkomailla opiskelu

Moni aikuinen päätyy opiskelemaan osan tutkinnoista ulkomailla tai saattaa muuttaa ulkomaille ja opiskella koko tutkinnon jossakin muussa maasssa. Jos opiskelu suoritetaan suomalaisessa oppilaitoksessa, mutta osa opinnoista siirretään johonkin ulkomaiseen oppilaitokseen, yleensä suomalainen oppilaitos vastaa monista oppilasvaihdon yksityiskohdista. Monissa oppilaitoksissa onkin jo järjestetty jonkinlainen valmis kurssi tai koulutusohjelma niille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa tutkintoja ulkomailla tai on jo hank093009_study_abroad-1ittu yhteistyökoulu, jonka opiskelijat vaihtavat paikkaa keskenään.

Yksi vaihtoehto ulkomailla käymiseen on työharjottelujakson suorittaminen ulkomailla. Useimpiin ammattiin valmistaviin tutkintoihin sisältyy jonkinasteisia työhön valmistavia harjoittelujaksoja, jossa on mahdollisuus opiskella alan työpaikassa ja saada lisää kokemusta. Monesti se, missä opiskelija päättää opiskella, on melko vapaasti opiskelijan itsensä päätettävissä, joten ulkomaille lähteminen ei ole mahdoton ajatus, vaikka itse opiskelu pitäisi suorittaa Suomen puolella.

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa työharjoittelujakson Suomen ulkopuolella jossakin Euroopan maassa, on ensin mietittävä, millä kielellä hän mahdollisesti pystyy työharjoittelupaikassaan opiskelemaan. Tulee valita kohdemaa, jonka kielellä pystyy toimimaan ja oppimaan tai selvittää erikseen, onko kyseisessä maassa toimipaikkoja, jossa opiskelija voisi suorittaa työharjoittelujaksonsa kokonaan englannin kielellä. Oppiminen tällä tavalla antaa paljon lisätietoa kyseisestä ammatista myös kotimaan ulkopuolella ja voi siten olla monipuolisempi kokemus. Muissa maissa tehdään asiat tietyllä tavalla ja on mahdollista, että opiskelija voi viedä mukanaan jotakin sellaista, mitä ei olisi Suomessa oppinut.

Voidakseen suorittaa erillisiä kursseja ulkomaisessa oppilaitoksessa ilman opintolaitosten erillistä jo valmiiksi hiottua sopimusta, opiskelijan on oltava aktiivinen etsiessään vastaavaa oppilaitosta siitä maasta, johon hän haluaisi mennä opintojaan suorittamaan. Silloin kyseisen maan kieli on erittäin tärkeässä roolissa ja on otettava huomioon, että mahdollisia koulutus- ja opiskelumaksuja saattaa joutua opiskelija itse maksamaan. Samalla tavalla jos opiskelija haluaa suorittaa kokonaisen tutkinnon ulkomailla, myös silloin pitää olla suoraan yhteydessä ulkomaiseen oppilaitokseen ja ottaa selvää mahdollisista kustannuksista, kuten tutkintomaksuista ja koulutusmateriaalin hankkimiskustannuksista.

Ulkomailla opintojen tai työharjoittelujakson järjestäminen on mielenkiintoinen ja opettava kokemus, josta voi ammentaa paljon myönteisiä kokemuksia opintojen päättymisenkin jälkeen. Se, joka uskaltautuu opiskelemaan ulkomailla, saa kokea ikimuistoisen ja avartavan elämyksen!