Oppisopimuskoulutuksen avulla ammattiin

Oppisopimuskoulutus on suosittu tapa opiskella moneen ammatilliseen tutkintoon ja sopii kaikille yli 15-vuotiaille motivoituneille ihmisille, joilla on aito tekemisen halu ja joita kiinnostaa tutkinnon suorittaminen töitä tekemällä. Kyseessä on määräaikainen työsuhde, jossa työnantajan vastuulla on myös työntekijän kouluttaminen varsinaisten työtehtävien ohessa. Jokainen oppisopimInstitutes.and_.Workshops_3us sisältää opiskeluohjelman ja perusteet, jonka mukaan mitataan, miten vaaditut tavoitteet tutkinnon suorittamiseksi täyttyvät. Suurin osa oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla ja työntekijällä on määrätty työpaikkakouluttaja, jonka vastuulla on opetuksen antaminen ja aikataulussa pysyminen. Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu usein teoreettista opiskelua, johon on tarjolla joko etäkursseja tai oppilaitoksissa järjestettyjä luentoja. Koulutusajalta saa myös palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti. Työpaikan ulkopuolella tapahtuvaan opiskeluun voi tämän lisäksi olla mahdollista saada päivärahaa sekä kulu- tai matkakorvauksia.

Itse työpaikan tulee täyttää vaaditut kriteerit, jotta oppisopimuskoulutus on mahdollista. Kouluttajan tulee olla ammattitaitoinen, työvälineiden laadukkaita, sekä itse työn monipuolista ja haasteiltaan sellaisia, että koulutettava saa mahdollisimman kattavan yleiskuvan eri toiminnoista, jotka tulevat kyseisessä ammatissa vastaan. Opintosuunnitelma laaditaan työnantajan kanssa yksilökohtaisesti ja tätä tukemaan kurssit eri oppilaitoksissa painottuvatkin käytännönläheiseen opetukseen ja tiimityöhön, josta on suoraan hyötyä nykyisissä työtehtävissä.

Myös yrittäjät voivat hyödyntää oppisopimuskoulutusta kehittääkseen omaa yritystoimintaansa. Muun muassa yritysjohtaminen, yrittäjän ammattitutkinto tai muu erikoisosaamista vaativa tutkinto voi olla mahdollista suorittaa oman yritystoiminnan ohessa tai sitä aloitettaessa. Yrittäjien uudelleenkoulutus on usein tarpeen, jos toimiala laajenee tai sitä joudutaan vaihtamaan, tai pienyrityksessä on edessään suuri organisaatiomuutos, kuten sukupolvenvaihto. Kouluttajana on yleensä saman alan menestyneestä yrityksestä mentori, joka pystyy ohjaamaan kasvavaa yrittäjää löytämään omat vahvuutensa.

Lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin voi valmistua oppisopimuskoulutuksen kautta. Suosittuja aloja ovat erilaiset kädentaitoja ja eritysosaamista vaativat alat, kuten rakentaminen, LVI-ala, sähkötekniikka, hotelli- ja ravintola-ala, liikunnanohjauksen ja urheiluvalmennuksen tehtävät, sekä lukuisat muut käytännönläheiset ammatit. Samalla voi arvioida onko valittu ala paras mahdollinen itselle. Jotta oppisopimuskoulutukseen on mahdollista päästä, sinulla tulee olla työpaikka ja työnantaja, joka on kykenevä ja halukas kouluttamaan ammattiin. Jos et ole vielä töissä, niin alkuun pääsee esimerkiksi etsimällä työharjoittelupaikkoja tai kesätyötä, joiden kautta voi päästä kiinni pysyvään työsuhteeseen. Viime kädessä oppisopimustoimistot osaava neuvoa eri käytännön asioissa.