Monta tietä uuteen ammattiin

Alan tai ammatinvaihto on Suomessa yleistä sekä väestöjakauman, että muuttuvan aseman myötä kansainvälisillä markkinoilla. Henkilökohtaisella tadownloadsolla syy voi olla kyllästyminen nykyiseen työhön, työpaikan menettäminen, yrittäjän konkurssi tai halu tehdä itselleen mielekkäämpää ja arvokkaaksi kokemaansa työtä. Riippuen omasta koulutuksesta, alanvaihto voi olla joustavaakin, jos edelliset tutkinnot ja kokemukset jollain lailla sivuavat uutta toimialaa. Myös uralla eteneminen on nopeampaa, jos olet jo osoittanut edellisessä työssä kykeneväsi kehittymään. Monet alat kuten tietotekniikka, markkinointi, sekä palveluala tarjoavat monia eri vaihtoehtoja ja uudelleenkoulutus on yleensä joustavaa, koska nykyistä osaamista voi hyödyntää monissa tehtävissä.

Vaikka uranvaihto voi olla houkuttelevaa ja uudet tehtävät tuntua kiinnostavilta alkuun, ruoho on monesti vihreämpää aidan takana. Myös läheiset ihmiset voivat olla alanvaihtoa vastaan, sillä tuntematon pelottaa ja myös usein alempi palkkaus uudessa ammatissa alkuun on kova kynnys monelle. Alanvaihto on kuitenkin monille se viimeinen keino säilyttää oma motivaationsa työelämään, jos on loppuun palanut tai kokee, että omaa enemmän annettavaa maailmalle.

Asioita joita tulisi huomioida suunnitellessasi ammatinvaihtoa.

1. Älä tee uuden ammatin valintaa hetken mielijohteesta. Käy perusteellisesti läpi syyt miksi tahdot kouluttautua uudelleen tai vaihtaa alaa, sillä tätä tullaan kysymään usein.

2. Tee päätöksesi loppukädessä itsenäisesti. Menestyneen kaverisi kokemukset tietyllä alalla eivät välttämättä ole yleinen mielipide.

3. Vältä liian helppoja valintoja. Alanvaihdosta saa eniten irti, jos sen eteen joutuu tekemään jollain tapaa rohkeita valintoja, opiskelemaan uutta, sekä kasvamaan ihmisenä. Sopiva haaste pitää mielenkiinnon yllä ja motivoi selviytymään hankaluuksista ja esteistä, joita taatusti tulee eteen.

4. Vaikka parempi raha houkuttelee, sen ei tulisi olla ainoa tai suurin syy ammatin valintaan. Moni hyväpalkkainenkin vaihtaa alaa ja on valmis laskemaan elintasoaan väliaikaisesti, kyllästyessään nykyiseen työhön tai sen tullessa itselleen henkisesti tai fyysisesti liian raskaaksi.

5. Tarvitset tukea ammatinvaihtoon. Kollegasi, ystäväsi ja tuttusi voivat olla arvaamaton apu, kun lähdet etsimään uutta työpaikkaa, sillä valtaosa niistä löytyy muualta kuin rekrytointifirmoista.

Ammatinvaihdon ei tarvitse aina olla radikaali teko, johon lähdetään yhdessä yössä, vaan sen voi myös tehdä asteittain. Vapaaehtoistyö, konsulttina tai freelancerina toimiminen tai harjoittelijana työskentely ovat oivia tapoja testata miten eri tehtävät sopivat sinulle, ennen kuin teet lopullisen valintasi.