Etäopiskelun mahdollisuudet ja haasteet

Etäopiskelu tai verkko-opiskelu on moderni ja yleistyvä tapa suorittaa joko yksittäisiä kursseja, eri asteisia tutkintoja tai tienata sertifikaatteja, joilla todistaa omaa pätevyystasonsa. Opiskelupaikan ja ajankohdan voi hyvin vapaasti valita, mutta itse opinnoissa pärjääminen vaatii yhtä lailla aikaa, panostusta ja motivaatiota, kuten mikä tahansa muukin opiskelumuoto. Internetin kehittymisen ja nopeampien verkkoyhteyksien myötä materiaalit, luennot sekä vuorovaikutus muiden opiskelijoiden, sekä opettajien kanssa on nykyään helppoa ja etäläsnäolon myötä itsenäinen oppiminendownload voi olla lähes yhtä sosiaalista kuin koulunpenkillä istuminen.

Valittujen aineiden ja kurssien sisällön lisäksi omatoiminen etäopiskelu kehittää muita yleishyödyllisiä taitoja, kuten ajanhallintaa ja itsekuria. Vaikka alkuun opinnoissa pääsee helposti ja jopa ilmaiseksi, yhtä helposti voi opiskelutahdista myös lipsua, kun ainoa taho, jolle ahkeruudesta on vastuussa, on usein vain opiskelija itse. Päämäärien tuleekin olla selkeitä ja kiinnostuksen itse opittujen aiheiden sisältöön aitoa, jotta etäopiskelu maistuu ja sitä jaksaa tehdä pitkäjänteisesti.

Etäkursseja ja luentoja tarjoavat lähes kaikki keski- ja korkea-asteen koulutuspaikat niin Suomessa kuin myös maailmalla. Tänä päivänä on mahdollista osallistua myös rajoitetusti eri maiden huippuyliopistojen etäkursseille, joita järjestävät muun muuassa Harvard, Cornell, MIT ja Yale. Myös Suomen yliopistot kuten Helsingin Avoin Yliopisto järjestävät etäopetusta, johon ei ole erityisiä pääsyvaatimuksia. Luennoitsijoiden esitykset ovat yleensä julkisesti nähtävissä joko yliopistojen omilla sivuilla, YouTubessa tai tähän erikoistuneilla sivuilla, jotka keräävät kurssimateriaaleja yhteen. Osa korkeakouluista tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa opintokokonaisuuksia maksua vastaan, jolloin kurssin läpäissyt saa itselleen todistuksen, josta voi olla hyötyä esimerkiksi töitä etsiessä. Itsenäisesti suoritettuja opintoja saatetaan myös ottaa huomioon opintopisteitä laskettaessa, jos päätät aloittaa opinnot virallisesti.

Etäopiskelu käytännössä

Käytännön tasolla etäopiskelu on monimuotoista ja koostuu erityyppisistä toiminnoista. Kurssit saattavat tarjota verkkotyövälineitä opiskelua avittamaan, sekä oman keskustelupalstan, jossa opiskelijat voivat vaihtaa kommentteja, sekä kysyä vastauksia kurssin sisältöön tai harjoituksiin liittyen. Aktiivinen kommunikointi on usein tarpeen, sillä kurssit on yleensä hyvin paketoitu ja kohdennettu kattamaan vain määrätty osa-alue. Vaaditut perustaidot tai muut edellytykset kurssista suoriutumiseen on hyvä katsoa läpi tarkkaan, sillä usein yksittäinen luentosarja on osa laajempaa opintokokonaisuutta, jossa toisistaan erillä olevat osat ovat välttämättömiä kokonaisuuden ymmärtämiseen. Itse opiskelu ei eroa juurikaan paikanpäällä tapahtuvasta luentojen seuraamisesta, vaan tietokoneen ja netin peruskäyttötaidot riittävät.