Aikuislukio: Moderni tapa opiskella ylioppilaaksi

Aikuislukiot ovat vaihtoehtoinen tapa suorittaa lukiotutkinto loppuun myös myöhemmällä iällä. Tämä sopii hyvin niille, jotka tekevät esimerkiksi päivisin töitä tai ovat pitäneet lukio-opinnoistaan välivuoden ja haluavat joko jatkaa opintojaan tai vaikka parantaa yksittäisiä aineitaan. Osa aikuislukioista Suomessa tarjoaa mahdollisuuden suorittaa kursseja myös etänä. Opiskelu on normaaliin lukioon verrattuna hyvin joustavaa ja yksilöllistä. Itse oppimiseen on helppo keskittyä, johtuewoman-participating-at-town-hall-meeting-and-talking-about-local-environmental-issues-725x483n välillä laajastakin ikäjakaumasta, opiskelijoiden selkeistä päämääristä ja yleisestä motivaatiosta suoriutua hyvin,

Aikuislukiossa menestyminen vaatii saman peruskoulupohjan kuin normaali lukio. Monet oppilaitokset tarjoavat netissä erilaisia tasotestejä, jotka kertovat tarvitseeko sinun terästää peruskoulussa opittuja tietoja. Peruskouluopinnot voi suorittaa aikuislukiossa myös loppuun, jos se on tarpeen. Jos olet pärjännyt kohtuullisesti pakollisissa opinnoissasi, tulet myös aikuislukiossa menestymään vastaavasti. Oma motivaatio ja oma-aloitteisuus ovatkin tärkeimpiä edellytyksiä, jotta saat aikuisena lukiossa opiskelusta kaiken hyödyn irti. Päivälukiossa suoritetut opinnot myös hyvitetään. Keskiarvorajaa tai muita erityisiä pääsyvaatimuksia ei aikuislukioihin ole. Vain paikkojen määrä voi rajoittaa sisäänpääsyä koulukohtaisesti, mutta tämä on harvoin ongelma.

Ainoa edellytys opintoihin on 18-vuoden ikä, mutta tähänkin voi anoa poikkeusta oman rehtorin suostumuksella. Yläikärajaa lukio-opintoihin ei ole, vaan myös eläkepäivillä on ylioppilaaksi Suomessa luettu. Lukio-opinnot myös aikuisena ovat maksutonta, jos ne tähtäävät tutkintoon. Yksittäiset aineet ja kurssit saattavat maksaa, jos niihin ilmoittautuu erikseen, mutta maksut ovat kohtuulliset ja myös työttömille annetaan eri opintoihin vaihtelevasti avustusta. Maahanmuuttajat voivat opiskella aikuislukiossa, kuten kuka tahansa suomalainen, mutta opetusta annetaan yleensä vain suomeksi tai ruotsiksi, ja harvemmin englanniksi. Suomen kielen opetusta on kuitenkin tarjolla monissa kouluissa, jonka avulla kielitaitoaan voi kohentaa. Peruskielitaidon tulisi olla kohtuullisen hyvä, jotta nopean opetustahdin kanssa pärjää ja aineiden sisällöstä pystyy parhaiten hyötymään.

Opiskelua aikuisena ei tarvitse pelätä eikä lukio-opintoja hävetä. Opettajat aikuislukiossa ovat harjaantuneita toimimaan aikuisopiskelijoiden kanssa ja osaavat ottaa eri elämäntilanteet ja lähtökohdat huomioon yksilökohtaisesti. Opinto-ohjaus on vahvaa heti alusta lähtien ja yleensä pyritään kartoittamaan tarkasti jokaisen opiskelijan vahvuudet ja heikkoudet, sekä heidän henkilökohtaiset tavoitteet, joiden perusteella myös itse opetustoimintaa muokataan lukuvuoden aikana. Monet opiskelevat lukio-opintojen ohella samalla myös ammattiin ja ilta-aikaan painottuvat kurssit pystyykin yleensä hoitamaan mallikkaasti vaativimpien päiväopintojen ohessa.