Tervetuloa verkkosivuillemme! Keräämme tänne artikkeleita ja tietoa erityisesti aikuiskoulutukseen ja aikuisena opiskeluun liittyen. Tarjolla on kattava katsaus eri tapoihin valmistua ammattiin, suorittaa tutkinto tai muuten lisätä tietotaitoaan, sekä vinkkejä siihen miten yhdistää työ ja opinnot.

Aikuiskoulutus on aikuisille ammattiin tai tutkintoon suunnattua koulutusta, jolla voi myös täydentää muissa oppilaitoksissa aiemmin suoritettuja opintoja. Opintojen avulla voi lisätä osaamistaan joko nykyisessä ammatissa, tai kouluttautua mahdollista uranvaihtoa varten. Aikuisella iällä kouluttautuminen on usein mieluisaa, koska motiivi opiskeluun on yleensä hyvin selvillä ja myös opiskelutahtiin voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Jokainen aikuiskoulutusta järjestävä taho päättää itsenäisesti eri kurssien pääsyvaatimuksista ja muista kriteereistä, jotka tulee täyttää, jotta pääsee oppilaaksi. Hakutavat ja käytännön järjestelyt vaihtelevat oppilaitoksittain ja koulutukseen haetaan yleisesti kyseisen instituutin kautta suoraan. Jos koulutus johtaa ammattikorkeakoulututkintoon tai sen ohessa on tarkoitus suorittaa esimerkiksi ylioppilastutkinto, tällöin haku opintoihin tapahtuu yhteishaun kautta.

Koska suurin osa aikuisopiskelijoista ovat työssäkäyviä ihmisiä, kurssit on mitoitettu sen mukaisesti ja yleisesti luennot ovat iltaisin ja myös etäopiskelu on mahdollista valikoidusti. Kurssit ovat harvoin maksuttomia, mutta rahallista tukea voi olla tarjolla riippuen opintojen luonteesta. Maksut ovat kuitenkin yleensä kohtuulliset. Jos olet vakituisessa työsuhteessa tai yrittäjä, sinulla on mahdollisuus hakea Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea. Tuki edellyttää pidempiaikaista uraa (8 vuotta työelämässä) tai vähintään vuoden toimintaa yrittäjänä.

Kurssitarjonta on Suomessa erittäin runsasta ja opetus maailmanlaajuisesti huipputasoa. Kaikki koulutus ei tähtää ammattiin vaan tarjolla on myös yleissivistäviä ja kansalaistaitoa edistäviä opintoja. Koulutuksen voikin valita oman tarpeen mukaan ja voi olla myös antoisa harrastus työn ohessa. Yleisiä tapoja kouluttautua aikuisella iällä ovat työnantajan kustantama lisäkoulutus tai oppisopimuskoulutus, joka valmistaa ammattiin sitä tekemällä ja samalla siihen opiskelemalla. Alanvaihto alkaakin olla pysyvä ilmiö Suomessa ja uusia ammattikuntia syntyy kaiken aikaa. Tätä vastaamaan koulutustarjonta vastaavasti muokkautuu. Aikuisopinnot ovat kaiken kaikkiaan monipuolinen, antoisa ja tehokas tapa lisätä omaa osaamistaan ja sopii kaikille, jotka haluavat sivistää itseään iästä riippumatta.