Aikuisenakin opiskeleminen kannattaa

On varsin yleistä, että aikuisena kipinän opiskeluun saava pohtii tarkkaan, ryhtyäkö hommaan ollenkaan. Mielessä saattaa pyöriä pelko siitä, ettei opiskeluympäristössä tunne olevansa kotonaan. Oman haasteensa voi tuoda myös elämäntilanne, jollaista ei nuoremmilla opiskelijoilla yleensä ole. Aikuisopiskelijoilla on-1x-1 mahdollisesti jo oma perhe ja kenties myös työpaikka, joiden lomassa opintojen menestyksekäs suorittaminen on todellinen taidonnäyte. Lisäksi aikuisopiskelijat saattavat epäillä omia kykyjään ja usein onkin niin, että aikuisopiskelijat huomaavat opintojen pariin palattuaan aiemmin osaamiensa taitojen ruostuneen vuosien varrella. Tämä on täysin luonnollista, sillä kun luokkahuoneympäristöstä on ollut poissa vuosien ajan, kestää yleensä jonkun aikaa saada taas kiinni koulunkäyntiin liittyvistä rutiineista. Toisinaan aiemmista opinnoista on kulunut niin kauan, että aikuisena opiskelemaan ryhtyvän täytyy opetella aivan uusia oppimistyylejä ja -tapoja, joita ovat esimerkiksi erilaiset verkossa toimivat oppimisympäristöt.

Aikuisiällä uuden tutkinnon itselleen hankkiva tai kouluun palaava henkilö on useimmiten motivoituneempi menestymään kuin koskaan aiemmin elämässään. Tämä huipussaan oleva motivaatio näkyy usein myös opiskelutuloksissa ja monet tutkimukset osoittavatkin, että aikuisopiskelijat valmistuvat keskimäärin korkeammin arvosanoin muihin opiskelijoiden nähden. Kypsemmällä iällä opiskelevilla on etunaan toki myös useimmiten laaja-alainen tietämys, joka voi olla peruja esimerkiksi monien vuosien kokemuksesta työelämässä tai yleisestikin elämänkokemuksen tuomaa tietoutta, josta on epäilemättä paljon hyötyä myös opiskeluympäristössä. Aikuisopiskelijat näkevät usein opettajansa enemmän tasavertaisina itsensä kanssa, eivätkä hermoile turhia, jolloin oppiminen ja vuorovaikutus opettajan kanssa on aivan erilaista.

Jos uskaltautuu opiskelemaan aikuisiällä, on luvassa varmasti elämää mullistava ja kaikin puolin hieno kokemus. Useimmiten aikuisopiskelijat kertovat ryhtyneensä opiskelemaan korkeamman palkan toivossa tai kasvattaakseen ylenemismahdollisuuksiaan alalla, jossa he toimivat jo ennestään. Toiset tekevät vieläkin radikaalimman päätöksen ja aloittavat täysin uuden alan opiskelemisen esimerkiksi saadakseen aikaan muutoksen elämässään tai toteuttaakseen pitkäaikaisia haaveitaan, josta ei välttämättä ole uskallettu kunnolla edes haaveilla. Kaikilla on omat syynsä sille, miksi opinnot ovat jääneet nuorena kesken tai miksi niitä ei silloin ylipäätään aloittanut, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä palata koulun penkille. Yhä useammat palaavatkin, ja vain harva katuu sen tekemistä!